Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Opáčko naprostých základů práva a daní 2016/2017 pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 27. dubna 2017

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí projít zákony potřebné nejen pro podnikání za rok 2016, ale kteří se chtějí vyznat i ve změnách pro rok 2017. Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní. Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře (program může být aktualizován):

 • Daňová přiznání FO za rok 2016, Daňové přiznání PO za rok 2016
 • Významné změny v daních z příjmů 2016/2017…
 • Aktuální informace: bývalá „sdružení“ a změny novelou DPH, zdaňování mezi manžely, fotovoltaika u občanů a významná změna, ošemetná osobní spotřeba FO, kdy uplatňovat cestovní náhrady u FO, škody a manka, povinná školení řidičů, evidence pracovní doby, poznatky z inspekce práce, poznatky z kontrol finančních úřadů, uplatnění ztráty, úhrady do zahraničí (srážková daň nebo zajištění daně), rozlišujete pro daně správně nájem a ubytování aneb co odhalilo ve zdanění v § 7 a § 9 u FO zavedení EET?, jak na zprostředkování úvěrů po novele zákona, výklad penále a sankce v praxi - s praktickým návodem jak na ně, dále unikátní publikace dvou různých autorů k opravným položkám… atd.
 • Opakování nejdůležitějších paragrafů ze zákona o obchodních korporacích a nového obč. zákoníku pro praxi zejména s.r.o.
 • Na co jsme si v novém občanském zákoníku až tak nezvykli… závěť!!!
 • DPH: opakování složitostí ve skutečném sídle, připomenutí složitostí nároku na odpočet DPH, novela celního zákona v r. 2016, DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, časté chyby v kontrolních hlášeních.
 • Velmi komplikovaná novela DPH 2017 pro vaši praxi…
 • EET: aneb co jsme ještě k EET pro pochopení a zvládnutí praxe neřekli…
 • Novela zákona o dani z příjmů – prokazování původu majetku (složitosti, výkladové problémy, centrální registr účtů – vše ve výkladu pro podnikatele i občany…)

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (celkem více jak 100 stran) (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 20. dubna 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308,v.s. 2704

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz

po 20. 4. 2017 pouze telefonem na 602 153 711

1. Úvod semináře - daň z příjmů FO a PO obecně 15
2. a) EET – aneb co odhalilo EET pro zdanění nájmů FO v §7 a§ 9 2
2. b) Změnil se (zásadním způsobem!!!) výklad ke zdanění příjmů
FO z provozu výrobny elektřiny 1
3. Jak na daně u fyzické osoby při koupi, darování nebo dědictví nemovitých věcí… 1
4. Příprava na účetní závěrku roku 2016 6
5. Daňové přiznání PO – tahák… 12
6. Daňové přiznání PO zůstalo stejné, změnily se přílohy 1
7. Podíly na zisku 2017… 1
8. Zjednodušení tvorby opravných položek 4
9. Trošku jiný pohled na opravné položky 3
10. Zaokrouhlování v jednotlivých daních… 2
11. Centrální evidence účtů 1
12. Prokazování původu majetku… 6
13. Změna zákona o trestní odpovědnosti… 4
14. Sankce dle daňového řádu a jak na ně… 6
15. Na co jsme si po rekodifikaci ještě nezvykli… 8
16. DPH v textu… 8
17. Novela DPH od 1. 7. 2017 ???… 13
18. Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo podpisuje smlouvu… 2
19. EET – Co jsme ještě k EET neřekli?... 5
20. EET – Stanovisko GFŘ k online platbám… 2
21. EET Tržby přijaté prostřednictvím dopravců (dobírky).. 4

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 11. května 2017

POZOR !!! začátek od 8.30 hodin, prezence od 7.30 hodin
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře: Aktuální novinky ze mzdové účtárny

 • Zákoník práce pro mzdové účetní - připomenutí důležitých nastávajících změn pro mzdové účetní z oblasti pracovního práva a odměňování, včetně změn po připomínkovém řízení a pozměňovacích návrzích. Zejména úpravy týkající se zavedení institutu vrcholových řídících zaměstnanců, výkonu jiné práce, dohod konaných mimo pracovní poměr, harmonogramu směn, odpočinku, srážek ze mzdy (aktuální výklady k pořadí pohledávek), stanovení průměrného výdělku (včetně průměrného výdělku u dohod konaných mimo pracovní poměr), doručování, zápočtového listu, práce z domova a dalších.
 • Zákon o inspekci práce - aktuální změny, navýšení sankcí za některé správní delikty apod.
 • Zákon o zaměstnanosti – dvě důležité novely, které přináší změny v oblasti vedení evidence při zaměstnávání zahraničních pracovníků, nekolidujícího zaměstnání a dohod o provedení práce, příspěvků na společensky účelná pracovní místa a náhradního plnění.
 • Zákon o daních z příjmů - účinnost změn – především u zvýšení daňového zvýhodnění, doložení penzijní připojištění a ostatních novinek vztahu k zúčtování daní.
 • Zdravotní pojištění - změny v Hromadném oznámení zaměstnavatele.
 • Další novinky a aktuální právní výklady k datu konání semináře, např. aktuální změny v sociálních a nemocenských dávkách, účinnost zákona o státní sociální podpoře - především změny v soustavné přípravě na budoucí povolání atd.
CENA za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 4. května 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1105

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky výlučně e-mailem na adresu malosvat@seznam.cz


Další semináře PhDr. Kučerové v r. 2017:

čtvrtek 12. října
čtvrtek 7. prosince

ROK 2018:

15. února
10. května
11. října
6. prosince

Zveme vás na seminář:

Právní a daňové aktuality, daň z příjmů 2016/2017 pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 15. června 2017

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí projít zákony potřebné pro rok 2017. Základním tématem přednášky bude pak daň z příjmů v komplexním výkladu. Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní.

Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře (program může být aktualizován):

 • Aktuality – DPH po novele (zejména výklad nespolehlivé „osoby“, výklad nového nezdaňování přijatých záloh, složitá problematika dřívějších „sdružení“, zrušení „opakovaných“ plnění a jak je nahradit atd.), EET v praxi a časté chyby ze zavedení, prokazování původu majetku včetně centrální evidence účtů od 1. 7. 2017, Živnostenský zákon ve zkratce pro vaši praxi
 • Daň z příjmů fyzických a právnických osob ve znění roku 2016, ale hlavně výklad platného znění pro rok 2017. Je to naprosto mimořádná možnost celkového opakování zákona o dani z příjmů a vzhledem k tomu, že se nejbližších 3 letech nechystá další významná novela, bude pro vás toto opakování velkým přínosem!!!
 • Benefity zaměstnanců – zajímavý komplexní materiál koordinačních výkladů pro správné pochopení nároků, včetně unikátního kompletního výkladu tzv. „přefakturace“ mezd v oblasti daně z příjmů i DPH (55 stran!!!)

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (více jak 150 stran!!!) pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 7. června 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308,v.s. 1506

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz

po 7. 6. 2017 pouze telefonem na 602 153 711Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce