Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdyčtvrtek 13. října

POZOR !!! začátek od 8.30 hodin, prezence od 7.30 hodin
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře:

Výběr aktuální problematiky z praxe mzdové účtárny a nástin připravovaných legislativních změn, aneb

Podzim v mzdové účtárně:

 • Sleva za umístění dítěte za rok 2016 – kterých zařízení se nová právní úprava dotkne, novinky od roku 2017, školné na přelomu roku v souvislosti se změnou atd.
 • Penzijní a životní pojištění od roku 2017 – zvýšení maximální možné částky, vyšší benefit zaměstnavatele, jeho uplatnění, dodanění při výběru v roce nabytí zletilosti atd.
 • Posouzení výkonu práce při cestě z domova k zákazníkům u tzv. cestujících zaměstnanců (montéři, servisní technici, obchodní zástupci apod.) s ohledem na aktuální rozhodnutí SDEU. Týká se řidičů, referentů a zaměstnanců spolucestujících.
 • Pracovní úrazy na pracovních cestách – pracovní úrazy při cestě vozidlem či veřejnou dopravou, v osobním volnu, při ubytování apod.
 • Přestávky v práci – kdy se poskytují, které přestávky se započítávají do pracovní doby, jejich evidence, bezpečnostní a ostatní přestávky v práci.
 • Zápočtový list – vydání zápočtového listu zaměstnavatelem, možné změny od roku 2017, nepřijetí zaměstnance či zrušení jeho pracovního poměru při nepředložení zápočtového listu, možná rizika jeho nevyžádání zaměstnavatelem, výpis z evidence exekucí atd.
 • Zdanění pracujících důchodců – změna.
 • Plat, mzda nebo náhrada mzdy za (ne)odpracovaný svátek, sjednání mzdy (platu).
 • Zdravotní pojištění pojištěnců placených státem – změna, upozornění na nové kódy.
 • Pracovnělékařská péče – připomenutí druhů prohlídek a jejich frekvence v souvislosti s velkou novelou specifických zdravotních služeb připravovanou od roku 2017.

Další zajímavá témata k datu konání semináře a aktuálně ke změnám od roku 2017.

Cena

za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději čtvrtka 6. října, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1310

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky výlučně e-mailem na adresu: malosvat@seznam.cz


Zveme vás na seminář:

Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2016 pro fyzické a právnické osoby, plus elektronická evidence tržeb v praxi…

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdystředa 9. listopadu, nebo čtvrtek 10. listopadu 2016 – oba dva dny shodný program- vyberte si nejvhodnější termín

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod. (konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Předběžný obsah semináře:

 1. Úvod bude věnován aktuálnímu výkladu elektronické evidence tržeb pro vaši praxi. Projdeme nejen zákonné podmínky a předpoklady, co spadá a co ne pod EET (krátkodobý x dlouhodobý nájem, rozdíl § 7 a § 9 u FO atd.), slevu na dani z příjmů fyzických osob, ale i momentální výklady (spropitné, zaměstnanecké platby za stravenky atd.), vše od registrace přes vaši kontrolu. Nezapomeneme ani na přípravu účtenkové loterie…
 2. Následovat bude aktuální přehled významných změn zákonů, vyhlášek a výkladů, které mohou ovlivnit účetní a daňovou závěrku roku 2016. Aneb co vše zákonodárci stihli letos změnit…
 3. vnitropodnikové směrnice po novelách v roce 2016 pro vaši praxi, stručně také k příloze k účetní závěrce v podvojném účetnictví…
 4. opakování některých témat, a to s podrobnými písemnými tezemi: daňové přiznání PO, Daň z příjmů FO v dotazech a odpovědích, zjednodušení tvorby opravných položek, podpora odborného vzdělávání včetně motivačních příspěvků (myslíte na své děti?), bezúplatné příjmy – dary, bezúročné a nízkoúročené půjčky a zápůjčky (včetně příkladů), daňový režim příspěvků (plateb) na likvidaci solárních panelů, úzká místa odměňování statutárních orgánů, jak postupovat po ukončené daňové kontrole, zákon na legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon proti praní špinavých peněz), novela trestního zákoníku a dopady na účetní, běžná údržba a drobné opravy po novele, výplata podílů na zisku po novelách roku 2016, podpora v nezaměstnanosti složitější pro společníky, jednatele…

Seminář je doplněn naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi v rozsahu více jak 200 stran (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

Cena

za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH, na druhého a každého dalšího účastníka z firmy sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 2. listopadu 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 911 pro 9.11.
1011 pro 10.11.

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 2. 11. 2016 pouze telefonem na 602 153 711


Zveme vás do hotelu Patria Trutnov na další semináře ve 2. pololetí 2016:

Mzdové semináře s PhD. Dagmar Kučerovou:

Čtvrtek 13. října (začátek od 8.30 hodin)
Středa 7. prosince (začátek od 8.30 hodin)

Zdravotní pojištění s Ing. Antonínem Daňkem:

Středa 23. listopadu (začátek od 8.30 hodin)
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce