Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Velké opakování práva a daní pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 31. května 2018
POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce

Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní.

Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn a počet účastníků je omezen kapacitou přednáškového sálu.

OBSAH semináře:

  • Zamyšlení nad daňovým přiznáním daně z příjmů právnických osob z pohledu daňově účinných a daňově neúčinných nákladů… Jak zkontrolovat rok 2017, a jak se připravit v účetnictví a daních na rok 2018… Připomeneme složitost odměňování statutárních orgánů (povinné obchodně závazkové vztahy a nemožnost uzavřít pracovní smlouvu a dopady…)
  • Navazovat bude opakování benefitů, aneb zákonné způsoby optimalizací daní. Výklad bude aktualizován zejména s ohledem na změnu v zákoně o dani z příjmů od r. 2018 (stravenky, služební auto pro osobní potřebu zaměstnance, brýle, příspěvky na dovolenou, na kulturní akce, sportovní akce např. na golf, tenis atd., příspěvek na tištěné knihy…). Je nejvyšší čas zamyslet se nad „výhodami“ nezatíženými daní z příjmů fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištěním… Aneb nejen vše, co jde jen do nákladů, je výhodné – jsou i jiné možnosti…???
  • Aktuální problematika výplaty podílů na zisku, aneb nestačí mít jen nerozdělený zisk, ale je třeba ze zákona provést řadu testů… Přidáme i komentář k problematice výplat záloh u podílů na zisku…Nezapomeňte na judikaturu, že o podílech na zisku je možné rozhodnout jen do 30.6.2018…
  • Vybrané problematiky rekodifikace - praktické opakování pro vaši praxi včetně zopakování, proč sepisovat osobní závěť…
  • Aktuálně na téma GDPR – zkušenosti…
  • Právní a daňové aktuality… Anebo co jste možná z novinek ostatních zákonů nepostřehli…

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do středy 23. května 2018, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 3105

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Přihlášky pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz
Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice