Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Zamyšlení a listování zákonem o dani z příjmů

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdyúterý 21. června 2016
POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
(konec cca v 16.00 hod) – jedná se o celodenní seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Seminář je určen pro všechny, kteří si chtějí po letech projít zákon o dani z příjmů pro praxi fyzických a právnických osob. Samozřejmostí budou rozsáhlé písemné teze a výklady metodických pokynů, stanovisek KANCL, koordinačních výborů...

Předběžný obsah semináře:

STRUČNÉ ÚVODEM: 1) Elektronická komunikace se správcem daně, zákonné předpoklady… 2) Připomenutí rekodifikace k 1.1.2014, aneb na co jsme si možná ještě nezvykli???...!!! 3) Prokazování původu majetku…??? 4) E tržby – hlavně jak na to… Kolik certifikátů na firmu?... Kontrola vašeho systému…??? 5) Zkontrolujte naprosté základy dle živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích…6) Novela celního zákona v EU od 1.4.2016 – navazující změny INTRASTATU a DPH (stručně)…

6) Dotazy a odpovědi daně z příjmů fyzických osob za rok 2015
7) Aktuální výklady k dani z příjmů FO a PO
7A) Tahák ke zpracování daňového přiznání PO za rok 2015
7B) Daňový režim na likvidaci solárních panelů…
7C) Bezúročné a nízkoúročené půjčky a zápůjčky…

8) Jak na základní benefity zaměstnancům
9) Benefity, aneb myslete na sebe a své zaměstnance
10) Bezúplatné příjmy, mzda, naturální mzda, benefity
11) Bezúplatné příjmy – dary od r. 2014, se změnami v r. 2015
12) Mzda, plat, odměna, naturální mzda – daňový režim benefitů
13) Motivační příspěvky na studenty, podpora vzdělávání do daňových nákladů až 10.000 Kč/měsíc
14) Jak správně nastavit stravné a související cestovní náhrady
15) Podíly na zisku v aktualizaci r. 2016

16) Dobře rozlište nejen v DZP, ale i v DPH drobné reklamní předměty, dary, repre…
17) Paušální výdaje na pohonné hmoty
18) Vnitřní předpis pro použití služebního vozidla zaměstnanci
19) Dohoda o provedení práce s aktualizací pro rok 2016
20) Převod obchodního podílu složitější
21) Podpora v nezaměstnanosti složitější u dohod o provedení práce, statutárních orgánů!!!

22) Úzká místa povinného odměňování statutárních orgánů (zejména jednatelů…)

23) Aktuálně schválené a připravované novely zákona o dani z příjmů…

Seminář je doplněn naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi v rozsahu více jak 200 stran (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

Cena

za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, odpoledne dezert, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 14. 6. 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2106


Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 14. 6. 2016 pouze telefonem na 602 153 711

Zveme vás do hotelu Patria Trutnov na další semináře, aneb poznamenejte si do kalendáře:

Příští seminář s Ing. Vlastou Zachovou:
pouze v Trutnově,
24. a 25. srpna 2016

(vždy odpoledne od 14-20 hodin – oba dva dny shodný program. Jedná se o podnikatelský seminář s manažerským výkladem a rozsáhlými tezemi – pro váš komfort si můžete vybrat vhodnější termín)

Předběžný obsah:

  • důležité schválené změny v zákonech a daních v roce 2016…
  • podrobnější výklad k DPH, aktuality ke kontrolním hlášením…
  • významná změna v celních předpisech EU od 1. 5. 2016, změny INTRASTATU a DPH – info pro každého…
  • schválená elektronická evidence tržeb – podmínky, certifikáty, jak na to…
  • být fyzickou osobou, založit s.r.o., aneb funguje s.r.o. správně? Rozsáhlejší aktualizované opakování této složité problematiky…
  • úzká místa odměňování statutárních orgánů…
  • dohody o provedení práce – nové výklady včetně vzorových smluv…
  • zaměstnanecké benefity, zamyšlení nad zákonnými způsoby optimalizací daní
  • očekávané změny v legislativě pro oblast daní 2016/2017…

Mzdové semináře s PhD. Dagmar Kučerovou:

Čtvrtek 13. října (začátek od 8.30 hodin)
Středa 7. prosince (začátek od 8.30 hodin)

Zdravotní pojištění s Ing. Antonínem Daňkem:

Úterý 14. června (začátek od 8.30 hodin)
Středa 23. listopadu (začátek od 8.30 hodin)
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce