Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 12. října 2017

POZOR !!! začátek od 8.30 hodin, prezence od 7.30 hodin
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře:

Mzdová účtárna v praxi – podzim 2017

Novela zákona o zaměstnanosti – účinnost změn, změny v náhradním plnění za rok 2017 (centrální evidence, povinnosti dodavatelů a odběratelů), nekolidující zaměstnání a dohody o provedení práce, uchazeči o zaměstnání a pracovní neschopnost).

Nová nemocenská dávka otcovská dovolená – účinnost změn, žádost o dávku, podmínky poskytování, překážka v práci atd.

Novela zákona o specifických zdravotních službách – změny v pracovnělékařských prohlídkách, pracovnělékařské posudky, prohlídky nočních zaměstnanců apod.

Exekuční srážky z odstupného – nové soudní rozhodnutí, postup v praxi, příklad výpočtu.

Aktuálně k exekučním srážkám - sloučení exekucí a pořadí pohledávek, přeplatek po skončení exekuce a postup zaměstnavatele atd.

Novela zákona o státní sociální podpoře - zvýšený rodičovský přídavek a úprava rodičovského příspěvku, nová kategorie státních pojištěnců - studenti nad 26 let.

Rodičovská dovolená – překážka v práci, neplacené volno, návrat do práce, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, změny v rodičovském příspěvku od roku 2018.

Další legislativní novinky a aktuální právní výklady k datu konání semináře.

CENA za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje v lahvích, dále káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 5. října 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1210

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky výlučně e-mailem na adresu: malosvat@seznam.cz

Zveme vás na seminář:

Právní a daňové aktuality roku 2017 pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy úterý 14. listopadu 2017
POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí projít základní zákony potřebné nejen pro podnikání, ale kteří se chtějí vyznat i ve změnách pro rok 2017. Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní.

Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře (program může být aktualizován):

  • Opakování nejdůležitějších paragrafů ze zákona o obchodních korporacích a nového obč. zákoníku pro praxi zejména s.r.o. , vzorové písemnosti včetně valných hromad, povinné projednání výhod (benefitů pro jednatele a osoby blízké…)
  • Opakování benefitů – aneb zákonné způsoby optimalizace daně z příjmů…
  • Novely zákonů – živnostenský zákon, silniční daň (novela k 1.6.2017), novela daňového řádu k 1. 7. 2017, významné změny a nové formuláře dohody o provedení práce s účinností od 29. 7. 2017, novela občanského zákoníku ve spoluvlastnictví od 1.1.2018 atd.
  • Velmi komplikovaná novela DPH 2017 s účinností od 1. 7. 2017 pro vaši praxi… (nezdaňování přijatých a poskytnutých záloh, zrušení opakovaných plnění atd.)…
  • Nejčastější chyby ve vaší praxi dle jednotlivých zákonů!!!
  • Odměňování statutárních orgánů, anebo jak pochopit poslední judikaturu…
  • EET: aneb co jsme ještě k EET pro pochopení a zvládnutí praxe neřekli… výklad obsahuje nejčastější chyby i jak se připravit na 3. etapu – je nejvyšší čas!!!
  • Novela zákona o dani z příjmů – prokazování původu majetku (složitosti, výkladové problémy, centrální registr účtů – vše ve výkladu pro podnikatele i občany…). Zopakujeme i židovské zásady ze Ženevské školy práce…
  • Příručka budoucích důchodců (aneb myslete už dnes na sebe…)
  • Aktuality…

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (celkem více jak 100 stran) pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do středy 8. listopadu 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1411

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky : pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz
po 8. 11. 2017 pouze telefonem na 602 153 711


Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce