Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdystředa 7. prosince 2016

POZOR !!! začátek od 8.30 hodin, prezence od 7.30 hodin
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře:

Legislativní novinky roku 2017

 • Novela zákona o daních z příjmů - připravované změny ve slevách na dani a daňovém zvýhodnění, nezdanitelných částech základu daně, jejich prokazování, zdanění srážkovou daní, benefitech, učinění prohlášení, tiskopisu Prohlášení poplatníka apod.
 • Novela zákona o nemocenském pojištění - nová otcovská dávka, karenční lhůta u náhrady mzdy.
 • Zákon o státní sociální podpoře - rodičovský příspěvek, úprava statutu studenta a další.
 • Změna zákona o specifických zdravotních službách - plánované změny v pracovnělékařské péči, prohlídkách, jejich frekvenci a dalších povinnostech zaměstnavatelů.
 • Novela občanského zákoníku - sjednání pracovněprávního vztahu s nezletilým, jeho okamžité zrušení, změny v možnosti zápočtu dluhu a ve srážkách ze mzdy na základě dohod.
 • Změny ve zdravotním a sociálním pojištění - nové zálohy, redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy, zvýšení důchodů.
 • Nové nezabavitelné částky pro výpočet exekučních a insolvenčních srážek.
 • Minimální a zaručená mzda.
 • Nástin změn zákoníku práce připravovaných od dubna 2017 a další legislativní novinky k datu konání semináře, např. změny zákona o zaměstnanosti (nekolidující zaměstnání a dohoda o provedení práce).

Další zajímavá témata k datu konání semináře a aktuálně ke změnám od roku 2017.

Cena

za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH,
na druhého a každého dalšího účastníka z firmy sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do středy 30. listopadu 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 712

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

výlučně e-mailem na adresu: malosvat@seznam.cz


Zveme vás na seminář:

Elektronická evidence tržeb pro praxi

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdyúterý 17. ledna 2017

POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Na základě mimořádného zájmu a reakce na školení k EET ve dvou seminářích v listopadu 2016 přinášíme aktualizovaný výklad problematiky elektronické evidence tržeb pro vaši praxi.

Postupně probereme nejen zveřejněné materiály Finanční správy a paragrafové znění zákona, ale hlavně se budeme věnovat praktickému zvládnutí v těchto oblastech:

 • kdo je a kdo není povinen vést EET…
 • kdy musíte EET vykazovat dvakrát, zatímco v dani z příjmů a v DPH jen jednou…
 • jak s platebními kartami v praxi (zejména přechod roku 2016/2017)
 • jak s vouchery apod. proti poukázkám… Který typ případně volit…
 • proč EET se tváří že je jen na „tržby“, ale hlásit musíte povinně i řadu dalších údajů (např. základy a DPH dle jednotlivých sazeb, celkovou částku plateb určených k následnému čerpání, celkovou částku plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, celkovou částku v režimu DPH pro prodej použitého zboží atd.…
 • jak získat autentizační údaje a certifikát(y)…
 • provozovna ve smyslu EET, kolik přístrojů a certifikátů pořídit…
 • jaká rizika ve vztahu k zaměstnancům ovládajících koncová zařízení musíte řešit, jak zajistit kontrolu a zamezení zneužití přístupu k EET…
 • volit běžný nebo zjednodušený režim?
 • nezapomeňte na povinnou „oznamovací povinnost“
 • kontrola, opravy, reklamace a další aktuální výklady…
 • seminář bude stručně doplněn aktuálními výklady připravených 200 změn daně z příjmů a 120 změn v DPH pro počátek roku 2017

Seminář je doplněn naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

Cena

za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH, na druhého a každého dalšího účastníka z firmy sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do úterý 10. ledna 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1701

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce