Vážení klienti,

chtěli bychom ještě jednou s plnou odpovědností pozvat majitele firem, OSVČ, finanční pracovníky a účetní na komplexní seminář, který organizujeme v hotelu Patria v Trutnově odpoledne, a to buď 9. nebo 10. listopadu 2016.

Celá třetina semináře bude věnována elektronické evidenci tržeb (EET), a to proto, že velká část podnikatelů spadne do této povinnosti již od 1. 12. letošního roku, ale mnohé další firmy mohou spadnout do druhé etapy od 1. března 2017. A vezměte na vědomí, že konec letošního roku v daních a právu (kontrolní hlášení, daňová přiznání včetně vypořádání celoročního DPH, daňová přiznání FO a PO, daňová přiznání silniční daně, daně z nemovitých věcí, výkazy a přehledy ke mzdám atd. ) budou tak časově náročné, že na skutečnou přípravu na EET od 1. března 2017 už zůstane velmi málo času…

POZOR – EET je složitější a náročnější než si myslíte… Bude klást nejen důraz na řádné proškolení každého jedince, který konečná zařízení bude obsluhovat, ale hlavně na propojení na účetnictví (některé položky se totiž vykazují v EET ze zákona dvakrát!!!). Nezapomeňte na zastupitelnost!!! A to vše bez znalostí, podpory a kontroly majitele firem se neobejde!!!

Bohužel, ale letošní rok přinesl tolik novinek s účinností po 1. 6. 2016, že se musíme vrátit „manažersky“ i k nim – od změny trestní odpovědnosti, přes SEPA platby, novela daně z nabytí nemovitých věcí, centrální evidenci účtů (!!!) až po schválený zákon o prokazování původu majetku. Obsah připravených tezí máte uveden níže a upozorňujeme, že takto rozsáhlé teze jsou připraveny na seminář naprosto naposledy. Po novém roce už budeme školit jen novinky.


Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2016 pro fyzické a právnické osoby, plus elektronická evidence tržeb v praxi…

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdystředa 9. listopadu 2016, nebo čtvrtek 10. listopadu 2016 – oba dva dny shodný program- vyberte si nejvhodnější termín

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Předběžný obsah a program semináře:

1) Elektronická evidence tržeb

 • Metodický pokyn k elektronické evidenci tržeb se základním výkladem 44
 • Aktuální připomínky k jednotlivým paragrafům zákona o EET (II. díl) 8

2) Aktuální přehled významných změn zákonů atd. v roce 2016

 • Kombajn (interní kontrolní systém správců daně) 1
 • Zveřejňování ve veřejných rejstřících 2
 • Zákon o účetnictví… Změna od 1. 1. 2016 7
 • Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a opravy – úč. 1.1.2016 3
 • Změna notářských poplatků – úč. od 7. 6. 2016 2
 • Zákon o trestní odpovědnosti – změna od 1. 7. 2016 4
 • Elektronický registr smluv – novinka od 1. 7. 2016… 3
 • Dotazy a odpovědi DPH u nemovitých věcí v r. 2016 ze 14.9.2016 11
 • Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě – úč. od 1. 10. 2016 2
 • Centrální evidence účtů – schváleno od 6. 10. 2016 1
 • SEPA platby – novela ode 31.10.2016 (povinný IBAN) 1
 • Novela zák. opatření k dani z nabytí nemovitostí od 1. 11. 2016 3
 • Zákon o prokazování původu majetku schválen od 1. 12. 2016 1
 • Vzor povinného informačního oznámení k EET od 1. 12. 2016… 1
 • Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci 4
 • Zákon „proti praní špinavých peněz 3

3) Vnitropodnikové směrnice po novelách zákona o účetnictví v roce 2016 12

4) Opakování důležitých témat:

 • Pár stručných informací k daním 2015-2016 z praxe 16
 • Daňové přiznání PO podrobněji 12
 • Daň z příjmů FO v otázkách a odpovědích 28
 • Zjednodušení tvorby opravných položek 2
 • Nízká kapitalizace… 3
 • Podpora odborného vzdělávání, motivační příspěvky atd… 18
 • Bezúplatné příjmy – dary od r. 2014 8
 • Bezúročné a nízkoúročené půjčky a zápůjčky včetně příkladů 32
 • Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvidaci solárních panelů 12
 • Úzká místa odměňování statutárních orgánů 3
 • Podpora v nezaměstnanosti od 1. 10. 2016 pro jednatele a společníky s.r.o. 2
 • Co můžete dělat po ukončené daňové kontrole 1
 • Výplata podílů na zisku po novelách v r. 2016 12
 • Dohody o provedení práce 8
 • Převod obchodního podílu složitější 2

Seminář je doplněn naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi v rozsahu více jak 270 stran (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

Cena

za účastníka je 1.950,- Kč včetně 21 % DPH,
na druhého a každého dalšího účastníka z firmy sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 2. listopadu 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s.
 
911 pro 9. 11.
1011 pro 10.11.

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 2. 11. 2016 jen výjimečně, a to pouze telefonem na 602 153 711


Zveme vás na seminář:

Zdravotní pojištění 2017 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z praxe

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdystředa 23. listopadu 2016

POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
(konec cca ve 13.30 hod)
přednášejícíIng. Antonín Daněk
 • V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2016 a k 1. 1. 2017 včetně příkladů
 • Aktuality ze zdravotního pojištění s ohledem na vývoj legislativy
 • Vybrané pojmy zdravotního pojištění
 • Důsledky změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody, souběžné příjmy, apod.
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období.
  -péče o děti, nezaopatřenost, ukončení studia, zaměstnávání absolventů SŠ a VŠ
  -pohřešovaný zaměstnanec
  -konfliktní zaměstnanci
  -přivýdělky „státních pojištěnců“
  -nemoc zaměstnance
 • Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016/2017.
 • Právní stránka zdravotního pojištění - subjektivní a objektivní lhůty, pohledávky zdravotních pojišťoven
 • Propojení zdravotního pojištění s dalšími zákony
 • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie
 • a mnoho dalších užitečných informací

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

 • Individuální konzultace po skončení semináře.
 • Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Cena

za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH, na druhého a každého dalšího účastníka z firmy sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 15. listopadu 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2311

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz


Zveme vás do hotelu Patria Trutnov na další semináře ve 2. pololetí 2016:

Mzdové semináře s PhD. Dagmar Kučerovou:

Středa 7. prosince (začátek od 8.30 hodin)
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce