Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Právní a daňové aktuality roku 2017 pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy úterý 14. listopadu

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí projít základní zákony potřebné nejen pro podnikání, ale kteří se chtějí vyznat i ve změnách pro rok 2017. Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní. Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře (program může být aktualizován):

 • Opakování nejdůležitějších paragrafů ze zákona o obchodních korporacích a nového obč. zákoníku pro praxi zejména s.r.o. , vzorové písemnosti včetně valných hromad, povinné projednání výhod (benefitů pro jednatele a osoby blízké…)
 • Opakování benefitů – aneb zákonné způsoby optimalizace daně z příjmů…
 • Novely zákonů – živnostenský zákon, silniční daň (novela k 1.6.2017), novela daňového řádu k 1. 7. 2017, významné změny a nové formuláře dohody o provedení práce s účinností od 29. 7. 2017, novela občanského zákoníku ve spoluvlastnictví od 1.1.2018 atd.
 • Velmi komplikovaná novela DPH 2017 s účinností od 1. 7. 2017 pro vaši praxi… (nezdaňování přijatých a poskytnutých záloh, zrušení opakovaných plnění atd.)…
 • Nejčastější chyby ve vaší praxi dle jednotlivých zákonů!!!
 • Odměňování statutárních orgánů, anebo jak pochopit poslední judikaturu…
 • EET: aneb co jsme ještě k EET pro pochopení a zvládnutí praxe neřekli… výklad obsahuje nejčastější chyby i jak se připravit na 3. etapu – je nejvyšší čas!!!
 • Novela zákona o dani z příjmů – prokazování původu majetku (složitosti, výkladové problémy, centrální registr účtů – vše ve výkladu pro podnikatele i občany…). Zopakujeme i židovské zásady ze Ženevské školy práce…
 • Příručka budoucích důchodců (aneb myslete už dnes na sebe…)
 • Aktuality…

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (celkem více jak 100 stran) pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do středy 8. listopadu 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1411

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 8. 11. 2017 pouze telefonem na 602 153 711

Obsah tezí odpoledního semináře 14. 11. 2017 - hotel Patria Trutnov
(Abyste mohli zvážit užitečnost vaší účasti…)

Obsah tezí: počet stran
1. Jak na problémy klientíčků? 2
2. Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci , vzory valných hromad… 6
3. Živnostenské podnikání – základní podmínky… 3
4. Trestní zákoník pro účetní… novela od 1. 6. 2016(!!!) 4
5. Prokazování původu majetku – novela zákona o dani z příjmů… 6
6. Centrální registr účtů… 1
7. Obecné rady a chyby pro účetní… (!!!) 20
8. Silniční daň – novela k 1. 6. 2017 2
9. Novela daňového řádu k 1. 7. 2017 – pořádková pokuta 2
10. Specifické zdravotní služby – novela k 1. 11. 2017 1
11. Malé opakování základů DZP FO … 1
12. Změna ve zdanění nájmů u FO - § 7 - § 9 (!!!) - dopady 2
13. Spoluvlastnictví změnou obč. zák. k 1. 1. 2018 – dopady… 1
14. Jednatelé a statutární orgány v r. 2017 (pozor judikatura!!!), vzor smlouvy o výkonu funkce včetně podrobného výkladu 12
15. Novela DPH k 1. 7. 2017 pro praxi – základ 1
 • Nejčastější chyby v DPH
19
 • Závazné posouzení
1
 • Zatřídění pro účely DPH
1
16. Vnitřní předpis pro použití služební vozidla i pro os. potřebu zaměstnance 1
17. Aktualizovaný výklad k dohodám o provedení práce a nový vzor dohody o provedení práce po zásadní změně od 29. 7. 2017 9
18. Zákonné způsoby optimalizace daní… 3
19. Malá příručka budoucích důchodců11
20. EET pro vaši praxi včetně přehledu již vydaných Informací GFŘ 6
21. Poslední verze Metodického pokynu k EET s výkladem 45
Aktuálně zařazujeme i výklad a teze k problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – k tolik diskutované ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 7. prosince 2017

POZOR !!! začátek od 8.30 hodin, prezence od 7.30 hodin
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře:

Legislativní novinky pro mzdové účetní 2017/2018

 • Přehled daňových změn, které budou využity v roce 2017
 • Daňové změny od roku 2018 – nezdanitelné části, vyšší daňové zvýhodnění, takzvaný daňový balíček – nové Prohlášení k dani, srážková daň podrobně atd.
 • Minimální a zaručená mzda – změny nařízení vlády
 • Změny ve zdravotním pojištění – nové hodnoty, minimální vyměřovací základ, kategorie státních pojištěnců
 • Změny v sociálním pojištění – vyšší nemocenské, změny v DPP a zaměstnání malého rozsahu, nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodobé ošetřovné)
 • Stručně ke GDPR z pohledu zaměstnavatele
 • Náhrada mzdy v roce 2018
 • Náhradní plnění za rok 2017 a připomenutí změn pro rok 2018
 • Cestovní náhrady 2018
 • Nová nezabavitelná částka v exekučních srážkách
 • Připomenutí změn zákona o specifických zdravotních službách
 • Nové tiskopisy a další změny k datu konání semináře
CENA za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje v lahvích, dále káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 30. listopadu 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 712

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky výlučně e-mailem na adresu: malosvat@seznam.cz

Připravované mzdové semináře PhDr. Kučerové v Trutnově v roce 2018:

15. února
10. května
11. října
6. prosinceKontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce