Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Opáčko naprostých základů práva a daní pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy…

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdystředa 24. srpna 2016, nebo čtvrtek 25. srpna – oba dva dny shodný program- vyberte si nejvhodnější termín

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod. (konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí po letech projít zákony potřebné nejen pro bezchybné podnikání v roce 2016, ale i pro zákonné způsoby optimalizací daní (na což je prostě nejvyšší čas!!!) Seminář je určen pro soukromé podnikatele (OSVČ), pro ty kteří uvažují o založení nového s.r.o. (např. z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb), ale hlavně pro ty, kteří už s.r.o. mají a chtějí si ověřit, zda funguje společnost správně. Připomeneme i nejčastější způsoby zákonných způsobů optimalizací daní, aneb jak myslet na sebe i své zaměstnance… Samozřejmostí budou rozsáhlé písemné teze a výklady metodických pokynů, stanovisek KANCL, koordinačních výborů… Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní. Takovýto rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře:

 1. Malé opakování největších změn v daních a právu v letech 2015-2016, které byste měli znát…
 2. Základy v jednotlivých zákonech, největší změny pro vaši praxi, nejčastější chyby…
 3. Stručné připomenutí rekodifikace k 1.1.2014, aneb právní základy pro občana i podnikatele…
 4. Připomenutí proč je vhodné mít závěť, aneb dědictví v praxi…
 5. Prokazování původu majetku a příjmů…???
 6. Elektronická evidence tržeb – Bezpečnost a kontrola vašeho systému…???
 7. Připravovaný systém Moderní daňový systém MF ČR – tzv. „MOJE“
 8. Opakování DPH – stručně, výstižně pro praxi… Unikátní příručka!
 9. Být fyzickou osobou nebo založit obchodní společnost, např. s.r.o.? Pokud již s.r.o. vlastníte, děláte vše správně?
  • Rozsáhlý výkladový materiál k právním podmínkám fungování s.r.o.
  • Praktická příručka nejdůležitějších zákonem stanovených písemností s.r.o., např. povinný seznam společníků, usnesení o výplatě podílů na zisku, zpráva ovládající a ovládané osoby, schválení výplat a dalších mzdových plnění na statutární orgány a jim osoby blízké atd.
  • Aktualizovaný materiál k podílům na zisku – povinné testy, kontrola účtů, sražení a odvedení srážkové daně, novinky k 1.1.2016 zákonem o účetnictví a k 1.5.2016 zákonem o dani z příjmů
  • Přehled problematiky odměňování statutárních orgánů
  • Souhrnné připomenutí základních zákonných způsobů optimalizace daní – aneb myslete nejen na sebe, ale i na zaměstnance… Připomenutí složité problematiky dohod o provedení práce po změně 1.9.2015

Seminář je doplněn naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi v rozsahu více jak 200 stran (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

Cena

za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 19. 8. 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2408 pro 24.8.
2508 pro 25.8.

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 19.8. 2016 pouze telefonem na 602 153 711

Zveme vás do hotelu Patria Trutnov na další semináře ve 2. pololetí 2016:

Mzdové semináře s PhD. Dagmar Kučerovou:

Čtvrtek 13. října (začátek od 8.30 hodin)
Středa 7. prosince (začátek od 8.30 hodin)

Zdravotní pojištění s Ing. Antonínem Daňkem:

Středa 23. listopadu (začátek od 8.30 hodin)

Příprava na účetní a daňovou závěrku r. 2016 pro fyzické a právnické osoby s Ing. Vlastou Zachovou:

Středa 9. listopadu nebo čtvrtek 10. listopadu – oba dva dny shodný program – vyberte a poznamenejte si pro vás vhodnější termín (začátek ve 14.00 hodin – konec cca 20.00 hodin)

Aktuálně bude zařazena navíc elektronická evidence tržeb pro praxi…
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce