Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 10. května 2018
POZOR !!! začátek od 8.30 hodin, prezence od 7.30 hodin
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře:

Aktuálně ze mzdové účtárny

 • GDPR pro mzdové účetní a personalisty (podrobně) - ochrana osobních údajů při výběrovém řízení, přijímání zaměstnanců, v průběhu pracovního poměru, při ukončení pracovního poměru a jejich archivace a likvidace. Souhlas se zpracováním údajů, monitorování (e-mail, kamerový systém, GPS v automobilech), zveřejňování údajů zaměstnanců na internetových stránkách zaměstnavatele, kopírování dokladů, doplnění smlouvy o zpracování účetnictví externí firmou apod.
 • Nový výklad k uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na počátku měsíce.
 • Přečerpaná řádná dovolená - aktuálně doporučovaný postup a jeho úskalí.
 • Pracovnělékařské prohlídky po novele zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách – nová pravidla provádění jednotlivých prohlídek, počítání lhůt, prohlídky u dohod konaných mimo pracovní poměr, možnost nástupu do zaměstnání po dlouhodobé nemoci bez prohlídky, náklady zaměstnavatele, vyšetření a očkování jako překážka v práci apod.
 • Řidič z povolání a řidič referent - vysvětlení pojmů v praxi, školení a pracovnělékařské prohlídky atd.
 • Práce na zkoušku - nová aktivita úřadů práce - podmínky, sociální a zdravotní pojištění, přihlašování, řetězení pracovních poměrů atd.
 • Mzdový list – údaje, které musí být podle aktuálního vyjádření GFŘ povinně uváděny (většina zaměstnavatelů je neuvádí).
 • Dlouhodobé ošetřovné aktuálně - připomenutí nové nemocenské dávky od černa 2018, tiskopisy, postup, související změny zákoníku práce.
 • Nové právní výklady a připravovaná legislativa k datu konání semináře.
CENA za účastníka činí 1.750,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, nealko nápoje v lahvích, dále káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 3. května 2018, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí.

Omezený počet účastníků – přihlášky budou zařazeny dle došlého pořadí.

Úhradu proveďte:

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1005

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Přihlášky výlučně e-mailem na adresu: malosvat@seznam.cz

Velké opakování práva a daní pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 31. května 2018
POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce

Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní.

Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn a počet účastníků je omezen kapacitou přednáškového sálu.

OBSAH semináře:

 • Zamyšlení nad daňovým přiznáním daně z příjmů právnických osob z pohledu daňově účinných a daňově neúčinných nákladů… Jak zkontrolovat rok 2017, a jak se připravit v účetnictví a daních na rok 2018… Připomeneme složitost odměňování statutárních orgánů (povinné obchodně závazkové vztahy a nemožnost uzavřít pracovní smlouvu na funkci jednatele a ost. statut. orgánů a dopady…)
 • Navazovat bude opakování benefitů, aneb zákonné způsoby optimalizací daní. Výklad bude aktualizován zejména s ohledem na změnu v zákoně o dani z příjmů od r. 2018 (stravenky, služební auto pro osobní potřebu zaměstnance, brýle, příspěvky na dovolenou, na kulturní akce, sportovní akce např. na golf, tenis atd., příspěvek na tištěné knihy…). Je nejvyšší čas zamyslet se nad „výhodami“ nezatíženými daní z příjmů fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištěním… Aneb nejen vše, co jde jen do nákladů, je výhodné – jsou i jiné možnosti…???
 • Aktuální problematika výplaty podílů na zisku, aneb nestačí mít jen nerozdělený zisk, ale je třeba ze zákona provést řadu testů… Přidáme i komentář k problematice výplat záloh u podílů na zisku…Nezapomeňte na judikaturu, že o podílech na zisku je možné rozhodnout jen do 30.6.2018… Novela v účetnictví od 1. 1. 2018 v bodech…
 • Vybrané problematiky rekodifikace - praktické opakování pro vaši praxi včetně zopakování, proč sepisovat osobní závěť…Platí pro každého!!!
 • Aktuálně na téma GDPR – zkušenosti, vzorový text…
 • Právní a daňové aktuality… Anebo co jste možná z novinek ostatních zákonů nepostřehli…Časté chyby v daních a problematika doměrek…

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do středy 23. května 2018, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 3105

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Přihlášky pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz
Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice