Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 9. února 2017

POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře: Legislativní změny v praxi mzdové účtárny

 • Novela zákona o daních z příjmů, specifické zdravotní služby a další novely (aktuální situace, účinnost změn atd.).
 • Nový limit pro srážkovou daň v konkrétních příkladech.
 • Připomenutí změn roku 2016 – povinné údaje uváděné u nerezidentů, zvýšené daňové zvýhodnění, sleva za umístění dítěte, nové náležitosti mzdových listů.
 • Aktuální daňové tiskopisy a náležitosti potvrzení, upozornění na časté chyby v daních atd.
 • Změny ve stravném 2017 – tuzemsko, zahraničí.
 • Exekuční srážky ze mzdy – nezabavitelná částka, aktuální a budoucí novinky (závazky zaměstnanců, postup při souběhu s dohodami, nové výklady na daňový bonus, paušální částka pro zaměstnavatele).
 • Zaměstnanci v aktivní vojenské záloze – postup zaměstnavatele, mzdové náklady, odvody pojistného, daň z příjmů, exekuce, finanční podpora pro zaměstnavatele.
 • Motivační příspěvek studentům – smlouva, daň z příjmů a pojistné, souběh se zaměstnáním.
 • Zápočtové listy – povinné údaje, nemoc po skončení zaměstnání, zvýšení kvalifikace.
 • Dlouhodobé ošetřovné - nová nemocenská dávka.
 • Další legislativní novinky a aktuální výklady k datu konání semináře.
CENA za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 2. února 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 202

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

výlučně e-mailem na adresu: malosvat@seznam.cz
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce