Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Právní a daňové aktuality, daň z příjmů 2016/2017 pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 15. června 2017

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí projít více zákonů při jediné přednášce. Základním tématem přednášky bude pak daň z příjmů v komplexním výkladu. Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní.

Celý rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře (program může být aktualizován):

  • Aktuality – DPH (zejména výklad nespolehlivé osoby, výklad nového nezdaňování přijatých záloh, problematika sdružení fyzických osob, komplikace tzv. opakovaných plnění atd.), EET v praxi a časté chyby ze zavedení, prokazování původu majetku včetně centrální evidence účtů od 1. 7. 2017, Živnostenský zákon ve zkratce pro vaši praxi, novela daňového řádu, změna obč. zákoníku atd.
  • Daň z příjmů fyzických a právnických osob ve znění roku 2016, ale hlavně výklad platného znění pro rok 2017. Je to naprosto mimořádná možnost celkového opakování zákona o dani z příjmů a vzhledem k tomu, že se v nejbližších 3 letech nechystá další významná novela, bude pro vás toto opakování velkým přínosem!!!
  • Benefity zaměstnanců – zajímavý komplexní materiál koordinačních výkladů pro správné pochopení nároků, včetně unikátního kompletního výkladu tzv. „přefakturace“ mezd v oblasti daně z příjmů i DPH (55 stran!!!)

Každé přednášené téma je doplněno mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (více jak 170 stran!!!) pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 7. června 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308,v.s. 1506

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz

po 7. 6. 2017 pouze telefonem na 602 153 711


PRAKTICKÝ SEMINÁŘ DZP a DPH 15. 6. 2017

odpolední seminář, hotel Patria Trutnov předběžný obsah tezí…
1) EET – důvěřuj-prověřuj (kontrola) 2
2) Spoluvlastnictví změnou občanského zákoníku od 1. 1. 2018? 2
3) Novela daňového řádu 2017… 1
4) Pravidelné lékařské prohlídky řidičů… 1
5) Informace k dani z pozemků u zpevněných ploch… 6
6) Živnostenský zákon 3
7) Novela DPH 2017… PODROBNĚ!!! 16
8) Příprava na účetní a daňovou závěrku (aktualizováno) 7
9) Změna přílohy daňového přiznání PO… 1
10) Naprostý úvod do daně z příjmů 14
11) Rezidenti x nerezidenti 5
12) Malé opakování daně z příjmů FO 23
13) Jak na daně z FO při koupi, darování, dědictví nemovitostí… 1
14) Výdaje (náklady) v dani z příjmů… 16
15) Daňové přiznání PO… 12
16) Benefity 11
17) Benefity koordinační výbory I. díl 32
18) Benefity koordinační výbory II. díl 22

Právní a daňové aktuality…

Předběžně více jak 175 stran písemných tezí, které nebudou jinde publikovány…Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce