Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Mzdové aktuality s PhDr. Dagmar Kučerovou

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdyčtvrtek 12. května 2016
POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
přednášejícíPhDr. Dagmar Kučerová

Téma semináře

Z praxe mzdové účtárny:

Výběr aktuální problematiky z praxe mzdové účtárny a nástin připravovaných legislativních změn:

 • Bolestné a ztížení společenského uplatnění - z pohledu odškodnění (nové nařízení vlády, jeho aktuální zhodnocení Ústavním soudem) a z pohledu daní z příjmů fyzických osob a exekučních srážek ze mzdy.
 • Zasílání výplatnic mailem – dodržení písemné formy, doručování v souladu se zákoníkem práce, ochrana osobních údajů.
 • Vyjádření odborníků k aktuálním daňovým dotazům – daňové zvýhodnění, sleva za umístnění dítěte, vyúčtování příjmů.
 • Výkon práce na mateřské, rodičovské a v „šestinedělí“ – kdy může žena na mateřské a rodičovské pracovat, jak je to s prací do šesti týdnů po porodu, příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění ženám na mateřské a rodičovské a další.
 • Pracovnělékařská prohlídka u dohod – jak je to s periodickou prohlídkou u opakujících se a dlouhodobě uzavřených dohod.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění v průběhu roku 2016 – dopady a jeho aplikace v praxi (od účinnosti zákona a zpětné uplatnění v ročním zúčtování).
 • Smrt poplatníka z pohledu daní a odvodů – smrt zaměstnance a nevyplacená peněžitá práva, roční zúčtování, srážky ze mzdy, uplatnění slev, podání daňového přiznání, odvody pojistného a další.
 • Zaměstnávání zahraničních studentů (EU i cizina) – ohlašovací povinnosti, pracovní povolení, podpis Prohlášení, uplatnění slev, odvody pojistného, odvod do minimálního vyměřovacího základu.
 • Evidence odpracované doby dle zákoníku práce
 • Novela zákoníku práce – připravované zrušení karenční lhůty
 • Nástin připravovaných legislativních novinek od roku 2017 (bude jich skutečně hodně) – zákon o daních z příjmů – např. změny ve slevách na dani, změny ve zdanění srážkovou daní a další, zákoník práce – podstatné změny v odměňování, dovolené atd., úprava sociálních a nemocenských dávek a další.

Cena

za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 5. května 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1205


Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel.Zveme vás na seminář:

Zdravotní pojištění v roce 2016

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdyúterý 14. června 2016
POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
přednášejícíIng. Antonín Daněk

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ZMĚNY SE SPOUSTOU ZAJÍMAVOSTÍ A PŘÍKLADŮ Z PRAXE

Z praxe mzdové účtárny:

V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza posledních významných změn ve zdravotním pojištění včetně příkladů.

 • Aktuality ze zdravotního pojištění s ohledem na vývoj legislativy
 • Vybrané pojmy zdravotního pojištění.
 • Důsledky změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody, souběžné příjmy, apod.
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období.
  • péče o děti, nezaopatřenost, ukončení studia, zaměstnávání absolventů SŠ a VŠ
  • pohřešovaný zaměstnanec
  • konfliktní zaměstnanci
  • přivýdělky "státních pojištěnců"
  • nemoc zaměstnance
 • Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016/2017.
 • Právní stránka zdravotního pojištění - subjektivní a objektivní lhůty, pohledávky zdravotních pojišťoven
 • Propojení zdravotního pojištění s dalšími zákony
 • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie
 • a mnoho dalších užitečných informací

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.

Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Cena

za účastníka činí 1.650,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje velmi rozsáhlé a unikátní písemné teze, autorská práva k textům, organizační náklady, stravování, a dále je v ceně zahrnuta také 21 % DPH.

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do úterý 7. června 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1406


Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 7.6.2016 přihlášky pouze na tel. 602153711

Zveme vás na seminář:

Zamyšlení a listování zákonem o dani z příjmů

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdyúterý 21. června 2016
POZOR !!! začátek od 8.30 hod., prezence od 7.30 hod.
(konec cca v 16.00 hod) – jedná se o celodenní seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Seminář je určen pro všechny, kteří si chtějí po letech projít zákon o dani z příjmů pro praxi fyzických a právnických osob. Samozřejmostí budou rozsáhlé písemné teze a výklady metodických pokynů, stanovisek KANCL, koordinačních výborů...

Předběžný obsah semináře:

STRUČNÉ ÚVODEM: 1) Elektronická komunikace se správcem daně, zákonné předpoklady… 2) Připomenutí rekodifikace k 1.1.2014, aneb na co jsme si možná ještě nezvykli???...!!! 3) Prokazování původu majetku…??? 4) E tržby – hlavně jak na to… Kolik certifikátů na firmu?... Kontrola vašeho systému…??? 5) Zkontrolujte naprosté základy dle živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích…6) Novela celního zákona v EU od 1.4.2016 – navazující změny INTRASTATU a DPH (stručně)…

6) Dotazy a odpovědi daně z příjmů fyzických osob za rok 2015
7) Aktuální výklady k dani z příjmů FO a PO
7A) Tahák ke zpracování daňového přiznání PO za rok 2015
7B) Daňový režim na likvidaci solárních panelů…
7C) Bezúročné a nízkoúročené půjčky a zápůjčky…

8) Jak na základní benefity zaměstnancům
9) Benefity, aneb myslete na sebe a své zaměstnance
10) Bezúplatné příjmy, mzda, naturální mzda, benefity
11) Bezúplatné příjmy – dary od r. 2014, se změnami v r. 2015
12) Mzda, plat, odměna, naturální mzda – daňový režim benefitů
13) Motivační příspěvky na studenty, podpora vzdělávání do daňových nákladů až 10.000 Kč/měsíc
14) Jak správně nastavit stravné a související cestovní náhrady
15) Podíly na zisku v aktualizaci r. 2016

16) Dobře rozlište nejen v DZP, ale i v DPH drobné reklamní předměty, dary, repre…
17) Paušální výdaje na pohonné hmoty
18) Vnitřní předpis pro použití služebního vozidla zaměstnanci
19) Dohoda o provedení práce s aktualizací pro rok 2016
20) Převod obchodního podílu složitější
21) Podpora v nezaměstnanosti složitější u dohod o provedení práce, statutárních orgánů!!!

22) Úzká místa povinného odměňování statutárních orgánů (zejména jednatelů…)

23) Aktuálně schválené a připravované novely zákona o dani z příjmů…

Seminář je doplněn naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi v rozsahu více jak 200 stran (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

Cena

za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společný oběd minutkového typu včetně polévky, odpoledne dezert, dále nealko nápoje, káva a čaj z automatu po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč).

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 14. 6. 2016, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2106


Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz,
po 14. 6. 2016 pouze telefonem na 602 153 711

Zveme vás do hotelu Patria Trutnov na další semináře, aneb poznamenejte si do kalendáře:

Příští seminář s Ing. Vlastou Zachovou:
pouze v Trutnově,
24. a 25. srpna 2016

(vždy odpoledne od 14-20 hodin – oba dva dny shodný program. Jedná se o podnikatelský seminář s manažerským výkladem a rozsáhlými tezemi – pro váš komfort si můžete vybrat vhodnější termín)

Předběžný obsah:

 • důležité schválené změny v zákonech a daních v roce 2016…
 • podrobnější výklad k DPH, aktuality ke kontrolním hlášením…
 • významná změna v celních předpisech EU od 1. 5. 2016, změny INTRASTATU a DPH – info pro každého…
 • schválená elektronická evidence tržeb – podmínky, certifikáty, jak na to…
 • být fyzickou osobou, založit s.r.o., aneb funguje s.r.o. správně? Rozsáhlejší aktualizované opakování této složité problematiky…
 • úzká místa odměňování statutárních orgánů…
 • dohody o provedení práce – nové výklady včetně vzorových smluv…
 • zaměstnanecké benefity, zamyšlení nad zákonnými způsoby optimalizací daní
 • očekávané změny v legislativě pro oblast daní 2016/2017…

Mzdové semináře s PhD. Dagmar Kučerovou:

Čtvrtek 13. října (začátek od 8.30 hodin)
Středa 7. prosince (začátek od 8.30 hodin)

Zdravotní pojištění s Ing. Antonínem Daňkem:

Úterý 14. června (začátek od 8.30 hodin)
Středa 23. listopadu (začátek od 8.30 hodin)
Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce