Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na seminář:

Opáčko naprostých základů práva a daní 2016/2017 pro OSVČ, majitele s.r.o., jednatele, účetní a ekonomy

kdeTrutnov – hotel PATRIA (dříve hotel Horník)
kdy čtvrtek 27. dubna 2017

POZOR !!! začátek od 14.00 hod., prezence od 13.00 hod.
(konec cca ve 20.00 hod) – jedná se o odpolední seminář!!!
přednášejícíIng. Vlasta Zachová, daňový poradce č. 246

Proškolení je určeno pro všechny, kteří si chtějí projít zákony potřebné nejen pro podnikání za rok 2016, ale i vyznat se ve změnách pro rok 2017. Seminář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní. Takovýto rozsah semináře nebude nikde jinde přednášen ani zveřejněn!

Předběžný obsah semináře (program může být aktualizován):

  • Daňová přiznání FO za rok 2016 s poznatky a změnami pro rok 2017
  • Daňové přiznání PO za rok 2016
  • Aktuální informace: bývalá „sdružení“ a změny novelou DPH, zdaňování mezi manžely, fotovoltaika u občanů a významná změna, ošemetná osobní spotřeba FO, kdy uplatňovat cestovní náhrady, škody a manka, povinná školení řidičů, evidence pracovní doby, poznatky z inspekce práce, poznatky z kontrol finančních úřadů, uplatnění ztráty, úhrady do zahraničí (srážková daň nebo zajištění daně), SEPA platby, centrální registr účtů atd.
  • Opakování nejdůležitějších paragrafů ze zákona o obchodních korporacích a nového obč. zákoníku pro praxi zejména s.r.o.
  • Na co jsme si v novém občanském zákoníku až tak nezvykli… nezapomeňte na závěť!!!
  • DPH: opakování složitostí ve skutečném sídle, připomenutí složitostí nároku na odpočet DPH, novela celního zákona v r. 2016, DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, časté chyby v kontrolních hlášeních. Novela DPH 2017 pro vaši praxi…
  • EET: aneb co jsme ještě k EET pro pochopení a zvládnutí praxe neřekli…
  • Novela zákona o dani z příjmů – prokazování původu majetku (složitosti, výkladové problémy)

Každé přednášené téma je doplněno naprosto mimořádně rozsáhlými písemnými tezemi (pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek…)

CENA za účastníka činí 1.950,- Kč včetně 21 % DPH
Na druhého a dalšího účastníka z firmy je poskytnuta sleva 200,- Kč vč. DPH

Pro vaše pohodlí při semináři, je v ceně zahrnuto toto občerstvení: dva obložené chlebíčky před začátkem semináře, společná večeře minutkového typu, drobné občerstvení večer na cestu, dále nealko nápoje výlučně ve skleněných lahvích, taktéž káva a čaj po celou dobu semináře.

Cena obsahuje písemné teze, autorská práva, organizační náklady, stravování, a 21 % DPH (odpočet DPH je cca 340,- Kč) .

Platba

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka. Úhrada zálohy nejpozději do 20. dubna 2017, kdy je také uzávěrka přihlášek s ohledem na nutnost namnožit velký rozsah písemných tezí, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2704

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Přihlášky:

pouze písemně na e-mail: malosvat@seznam.cz
po 20. 4. 2017 pouze telefonem na 602 153 711


Poznamenejte si další termíny mzdových seminářů s PhDr. Kučerovou v Trutnově:

Pozor – začátek vždy od 8.30 hodin!

ROK 2017:

čtvrtek 11. května
čtvrtek 12. října
čtvrtek 7. prosince

ROK 2018:

15. února
10. května
11. října
6. prosince

Kontakt na organizátory:

Akademie J.A.Komenského
Fügnerova 676
506 01 Jičín
tel.: 493 532 505
fax: 493 535 788
Akademie J.A.Komenského
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 602 441 870
e-mail: ajakcr@seznam.cz
www: www.akademiechrudim.cz

SALVEA - Mgr. Zdražilová
K zámečku 338
530 03 Pardubice
tel.: 466 650 357
e-mail: salvea.pce@volny.cz
AKADEMIE vzdělávání dospělých
Pražská 1553
547 01 Náchod
tel.: 491 427 809
e-mail: hrabcova.avd@seznam.cz
www: www.avdnachod.cz

Akademie vzdělávání, v.o.s.
(semináře v Ústí nad Orlicí)
Horní Třešňovec 84
P.O.Box 89
563 01 Lanškroun
tel.: 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz
www: www.akademieuo.cz
Akademie J.A.Komenského
Radiměřská 10
568 02 Svitavy
mobil: 605 889 355
e-mail: AJAKSY@svi.cz

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice


Srdečně zve: Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce